Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Wspieranie windykacji należności

Windykacja należności zwykle jest procesem bardzo kosztownym, pracochłonnym i długotrwałym. Są na szczęście proste, niedrogie i wyjątkowo skuteczne, nowoczesne narzędzia wspomagania procedur windykacyjnych.

Dodaj swoich dłużników do REJESTRU DŁUŻNIKÓW BIG InfoMonitor. Ich dane trafią do raportów Biura Informacji Kredytowej, co skutecznie zablokuje możliwości otrzymania kredytu.

Trudno jest przecenić obiegu rolę negatywnej informacji gospodarczej w biznesie: utrata dobrego imienia oraz znaczne utrudnienia finansowania bieżącego finansowania dłużnika to bardzo silne argumenty skłaniające do szybkiej spłaty należności.

Najlepszym sposobem przyłączenia się do największego polskiego systemu obiegu informacji gospodarczej jest rozpoczęcie współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor).

Celem BIG InfoMonitor jest wspieranie bezpiecznego obrotu gospodarczego, poprzez oferowanie dostępu do baz danych zawierających informacje gospodarcze na temat rzetelności płatniczej Przedsiębiorców i Konsumentów.

BIG InfoMonitor daje możliwość przekazywania informacji o własnych dłużnikach do Rejestru Dłużników oraz dostęp do milionów danych przekazanych przez innych przedsiębiorców - w tym przez sektor bankowy.

Sposób działania Biur Informacji Gospodarczej można poznać tutaj.

Dostępne narzędzia windykacyjne i etapy postępowania z zaległymi należnościami:

  • ostrzeżenie: wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty z logo BIG InfoMonitor i informacją o współpracy z biurem informacji gospodarczej - wraz z informacją o negatywnych skutkach trafienia do bazy danych dłużników (zobacz przykładowe(wezwanie do zapłaty),
  • przekazanie informacji o należności: wpisanie informacji o zadłużeniu do "Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor" - od tego momentu wiedza o nierzetelności dłużnika jest dostępna dla wszystkich innych klientów BIG InfoMonitor - w tym przede wszystkim dla 98% sektora bankowego (za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej - BIK),
  • powiadomienie: wysłanie do dłużnika informacji o fakcie wpisania do bazy danych BIG InfoMonitor, informacja o skutkach wpisu, oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności (zobacz przykładowe (powiadomienie).

Odzyskiwanie "przedawnionych" należności!

Nawet "przedawnione należności" mogą zostać stosunkowo łatwo i szybko odzyskane. Powszechnie uważa się, że zobowiązania po 3 latach przedawniają się (w działalności gospodarczej). Tak nie jest! Przedawnia się możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem - dług pozostaje i można go zgłosić do InfoMonitora - niezależnie od tego, czy to dług przedsiębiorcy czy osoby fizycznej. Dane widać w systemie do momentu spłaty Państwu zobowiązania. Dłużnik traci wiarygodność nie tylko przez problemy z bieżącymi płatnościami, ale za bycie zatwardziałym dłużnikiem, na którego nie wpływają nawet sądy. Uwzględniając wyjątkowo niski koszt usług InfoMonitora odzyskanie nawet jednego takiego zobowiązania (wraz z kilkuletnimi odsetkami) może oznaczać wpływ znaczących kwot na Państwa konto. To w zasadzie jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy, które do tej pory prawdopodobnie uważali Państwo za bezpowrotnie stracone.


Informacje od InfoMonitora trafiają do Banków.

InfoMonitor (jedyny taki BIG w Polsce) udostępnia bankom informacje gospodarcze poprzez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które są przez nie wykorzystywane m.in. przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Obecnie z Biurem Informacji Kredytowej współpracują wszystkie banki komercyjne. Każdorazowo, gdy Bank zamawia raport może bez dodatkowych kosztów i trudnych procedur pobrać informacje z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor - oznacza to, że Banki dowiadują się o nierzetelności zgłoszonych przez Państwa dłużników.

Dzisiaj nie ma jeszcze powszechnej praktyki wzajemnego sprawdzania się Kontrahentów. Jednak trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez współpracy z bankiem (rachunek rozliczeniowy, kredyt, karta kredytowa,...). Banki, w standardowych procedurach, wykorzystują informacje pobierane z Biura Informacji Kredytowej.

Żadne inne biuro nie daje więc swoim Klientom takich możliwości jak InfoMonitor (w Polsce działają jeszcze dwa inne biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA.)

Więcej informacji na temat współpracy z BIG InfoMonitor udzielą Państwu nasi Doradcy. Wystarczy zadzwonić lub napisać i umówić się na spotkanie.

Kontakt z Doradcą CIG


 

Rozmiar tekstu:

Get Adobe Flash player